Begeleid werken & inclusieve dagbesteding voor mensen met een beperking in de regio Antwerpen en Waasland.

Leerlingenondersteuning

Voortraject begeleid werken:
Voor leerlingen die uitstromen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO) heeft !NKLÚS een voortraject ontwikkeld. Op deze manier garanderen we een vlotte overgang naar begeleid werken. Meer info vindt u bij ‘Ik wil begeleid werken’.

Stageondersteuning in het gewone onderwijs:
Voor leerlingen die inclusief onderwijs volgen, kan ondersteuning geboden worden door een jobcoach. Neem hiervoor contact op met !NKLÚS via het contactformulier.