Begeleid werken & inclusieve dagbesteding voor mensen met een beperking in de regio Antwerpen en Waasland.

Uw bedrijf

!NKLÚS start steeds met een kennismakingsgesprek. De jobcoach, begeleidwerker en zaakvoerder leren elkaar kennen en bespreken mogelijke taken. Als we beslissen om samen te werken, wordt een werkbegeleider gezocht. Dat is een collega op de werkvloer die aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor de begeleidwerker is. De jobcoach stelt een afsprakennota en raamovereenkomst op (kader voor sociale inspectie) en verzekert de begeleidwerker.

Daarna start de begeleidwerker, ondersteund door de jobcoach. De jobcoach geeft de werkbegeleider tips en relevante info over de begeleidwerker. Wanneer de begeleidwerker zelfstandig kan werken, bouwt de jobcoach de wekelijkse ondersteuning langzaam af. Na 3 maanden houden we een tussentijdse evaluatie. Als alle partijen tevreden zijn, werken we samen verder.

!NKLÚS biedt daarna:

  • blijvende ondersteuning op de werkvloer (bij nieuwe taken, aanpassingen, problemen, …)
  • regelmatige opvolgbezoeken
  • garantie op blijvende begeleiding
  • bereikbaarheid op gsm en via mail (tijdens de kantooruren)
  • advies op maat
  • jaarlijks evaluatiegesprek